Hizmetler

Laboratuvar

Telikerli atıkların tesise kabul edilmeden önce alınan numuneleri, nem içeriği, ağır metal konsantrasyonları, parlama noktası ve kalorifik değerlerine bakılarak, deklarasyon analizi ile aynı olup olmadığı araştırılır. Sonucun aynı olması durumunda, tehlikeli atıklar niteliklerine göre ayrılmış alanlara alınır.

Laboratuvar cihazları;

  • Nem Ölçüm Cihazı
  • ETÜV
  • İyon Kromatografi
  • Kalorimetre
  • Kül Fırını
  • Spectrofotometre
  • Termoreaktör
  • Ph metre
  • Hassas Terazi
  • Parlama Noktası Tayin Cihazı